Köşe Yazıları 27 Mayıs 2016
 
 
Ana Sayfa Forum Alanı KonularıBasından Köşe YazılarıBasından Güncel HaberlerKonuk Yazar MakaleleriDuyurularAmaç ve KapsamBizYasalarTüzüklerYönetmeliklerİLO SözleşmeleriTebliğlerYargıtay KararlarıBilirkişi Rapor ÖrnekleriBelge ve Form ÖrnekleriİşGüvenliği Çeklist ÖrnekleriAylara göre iş kazaları listesiŞiirlerÇalışma Hayatı Fotoğraflarıİş Ekipmanları Foto GaleriLinklerİletişimSite Haritası
  Forum Üye Kayıt ve Girişi
  E-Posta :
  Şifre :
  Şifremi Unuttum   |   Üye Ol

Duyurular
 • SİTENİN KAPSAMI İŞ GÜVENLİĞİ OLUP; EMEKLİLİK, SGK PRİMİ SORULARINA CEVAP VERİLMEMEKTE, FORUM ALANINDA 1 AY İÇİNDE CEVAPLANMAYAN SORULAR SİLİNMEKTEDİR.
 • FORUMA KATILIM İÇİN; FORUM ALANINA ÜYE OLUNMASI GEREKMEKTEDİR. FORUMA ÜYE OLMAK VE SİTEDEN BİLGİ EDİNMEK ÜCRETSİZDİR. FORUMUN KAPSAMI İŞ GÜVENLİĞİDİR.
 • ........... FORUM ALANINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİSİ OLMAYAN SORULAR SİLİNMEKTEDİR. SİTE YÖNETİMİ E-MAİL ADRESİ: ymzcengiz@gmail.com

 • Konuk Yazar
  İŞ KAZALARI ARAŞTIRMASI KÖK SEBEP ANALİZİ İLE İNTERNET ÜZERİNDEN ÜCRETSİZ OLARAK İNCELENEREK, BİLİRKİŞİ RAPORU DÜZENLENİYOR.
  İşyerinizde meydana gelen veya sizin geçirdiğiniz iş kazasının nedenleri ile ilgili hususları forum alanına veya ymzcengiz@gmail.com adresine aşağıda maddeler halinde yazılı soruları cevaplayarak göndermeniz halinde sitemiz rehberleri bu iş kazası olayını sanal ortamda değerlendirerek gerçeğe en yakın bilirkişi ön inceleme raporunu ücretsiz olarak ... »

  E-Posta Listesi
  E-Posta Listemize emailinizi kayıt ederek yeniliklerden ve uygulamalardan haberdar olabilirsiniz.

    İŞLETMELERDE DİSİPLİN KURULU UYGULAMASI VE İŞLEYİŞİ

  Resul KURT  
  25.05.2007 - 11:00  

  Resul KURT / Dünya Gazetesi * Star Gazetesi | İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK | 25.05.2007 10:16:00/info@resulkurt.com/www.resulkurt.com

  İşletmelerde disiplin kurulu uygulaması ve işleyişi
  Disiplin kurulu, genellikle sendikal faaliyetlerin bulunduğu işyerleri ile toplu iş sözleşmesi yapılan işyerlerinde söz konusu olmakla birlikte, bireysel iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinin de bu yönde çalışmalarının olduğu görülmektedir. İşyerlerinde disiplin kurulu kurulması yasal bir zorunluluk değildir. Bu nedenle işçi sayısının bir önemi bulunmamaktadır. Disiplin kurulu esas olarak yasal mevzuat, işyeri iç yönetmelikleri veya iş sözleşmesinde belirlenen çalışma düzenine ilişkin hükümleri, işçilerin ortak çıkarlarını ilgilendiren ve aynı zamanda işyeri düzenine ilişkin kurallarla iş barışının bozulmasına yönelik davranışlara ilişkin yaptırımları belirlemektedir.

  Disiplin kurulunun, hem toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde, hem de bireysel iş sözleşmesi bulunan işyerlerinde kurulabilecektir. Disiplin kurulu, sendikalı ve sendikasız işçi ayrımı yapılmaksızın tüm işçilere uygulanması gereklidir. Disiplin kurullarının, işyeri disiplinine aykırı davranışların önlenmesi, işyeri disiplinine aykırı davrananların cezalandırılması ve işyerinde düzenin korunması ve sürekliliğin sağlanması gibi yararları bulunmaktadır.

  4773 sayılı Yasa ve 4857 sayılı İş Kanunu ile hukuk sistemimize giren iş güvencesine ilişkin koruyucu hükümler, işletmeleri kurumsallaşma ve işyerlerinde personel/insan kaynakları/disiplin yönetmeliklerinin hazırlanarak işe alım sürecinden işyerindeki çalışma koşullarına ve işyerinde disiplin kurullarının kurulmasından, uygulanacak disiplin cezalarına kadar bir çok konunun düzenlenmesi yönünde zorlamaktadır. Disiplin kurulları, yüksek para cezaları, tazminat ve diğer ödemelerle karşılaşmak istemeyen işverenlerin olanakların elverdiği ölçüde kurumsallaşma ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır. İşyeri disiplin kurullarının ne şekilde kurulması gerektiğine ilişkin yasal bir düzenleme olmamasına rağmen, gerek toplu iş sözleşmelerinde gerekse de işyeri yönetmelikleri ile disiplin kurulunun kaç kişiden oluşacağı, toplantı yeter sayısı ve karar çoğunluğu ile cezalar belirlenmektedir.

  4857 sayılı İş Kanunu'nun 26. maddesinde; "24 ve 25'inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.

  Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır" hükmü bulunmaktadır.

  Disiplin cezasını gerektiren, işçinin hal ve hareketlerinin meydana geldiğini öğrenen işveren veya işveren vekili, olayı disiplin kuruluna, öğrendiği tarihten itibaren belirlenen süre içerisinde kovuşturma açılması için sevk ettirmelidir. Disiplin cezası verilmeden önce mutlaka ilgili personelin savunması alınmalıdır.

  Büyük işletmelerde işveren vekili durumu bağlı bulunduğu amire iletmekte ve bu kişide aynı şekilde belirli bir süre içerisinde kovuşturma açmak zorunda bulunmaktadır. Kovuşturmanın açılması için belirlenen süreler incelendiğinde, bu sürelerin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 26. maddesinde belirtilen altı iş günlük süreyi aştığı görülmektedir. Ancak, İK.m.26'daki "iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak" cümlesinde ifade bulan öğrenme anının basit bir olayın öğrenilmesi olarak anlamamak gerekir. Böyle bir düzenleme karşısında fesih için öngörülen sürenin, işçi veya işverenin ahlak ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmayan davranışlarının meydana geldiğinin belirtilen usul izlenerek kesinleşmesinden itibaren başlaması gerektiği şeklinde anlaşılmalıdır. Disiplin kurulu kararı, öğrenme tarihi olarak kabul edilecektir.

  İşyeri yönetmeliklerinde, kurallara aykırı fiil ve hareketlerde uygulanacak cezalar disiplin cezaları başlığı altında düzenlenmektedir. Genellikle uygulamada;

  1. Yazılı ihtar (uyarma),
  2. Yazılı kınama,
  3. Ücret kesme,
  4. Yazılı ihtara rağmen aykırı fiilin tekrarında ve belirlenen diğer durumlarda tazminatsız işten çıkarma, olarak belirlenmektedir.

  Disiplin cezaları ilgiliye yazılı olarak bildirilir ve ilgili personelin sicil dosyasına işlenmektedir.


  Resul KURT - Yazarın Diğer Yazıları     
   
   
       
   
  Ana Sayfa
  Forum
  Basından Köşe Yazıları
  Basından Güncel Haberler
  Konuk Yazar Makaleleri
  Duyurular
  Amaç ve Kapsam
  Biz
  Yasalar
  Tüzükler
  Yönetmelikler
  İLO Sözleşmeleri
  Tebliğler
  Yargıtay Kararları
  Bilirkişi Rapor Örnekleri
  Belge ve Form Örnekleri
  İşGüvenliği Çeklist Örnekleri
  Aylara göre iş kazaları listesi
  Şiirler
  Çalışma Hayatı Fotoğrafları
  İş Ekipmanları Foto Galeri
  Linkler
  İletişim
  Site Haritası
  www.igmrehberi.com Tüm Hakları Saklıdır © 2007