Forum 21 Nisan 2021
 
 
Ana Sayfa Forum Alanı KonularıBasından Köşe YazılarıBasından Güncel HaberlerKonuk Yazar MakaleleriDuyurularAmaç ve KapsamBizYasalarTüzüklerYönetmeliklerİLO SözleşmeleriTebliğlerYargıtay KararlarıBilirkişi Rapor ÖrnekleriBelge ve Form ÖrnekleriİşGüvenliği Çeklist ÖrnekleriAylara göre iş kazaları listesiŞiirlerÇalışma Hayatı Fotoğraflarıİş Ekipmanları Foto GaleriLinklerİletişimSite Haritası
  Forum Üye Kayıt ve Girişi
  E-Posta :
  Şifre :
  Şifremi Unuttum   |   Üye Ol

Duyurular
 • ismevzuati.com SİTEMİZİN KAPSAMI SADECE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİDİR. SİTE YÖNETİMİ İRTİBAT VE YAZIŞMA ADRESİ: ymzcengiz@gmail.com İLE SAĞLANMAKTADIR
 • FORUMA KATILIM İÇİN; FORUM ALANINA ÜYE OLUNMASI GEREKMEKTEDİR. FORUMA ÜYE OLMAK VE SİTEDEN BİLGİ EDİNMEK ÜCRETSİZDİR. FORUMUN KAPSAMI İŞ GÜVENLİĞİDİR.
 • ...................FORUM ALANINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİSİ OLMAYAN SORULAR SİLİNMEKTEDİR. SİTE YÖNETİMİ E-MAİL ADRESİ: ymzcengiz@gmail.com

 • Konuk Yazar
  ‘COVİD-19’ İLGİLİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI; VİRUS KAPARAK ÖLMELERİ HALİNDE, KAYIPLARI MESLEK HASTALIĞI OLARAK KABUL EDİLMELİ VE ŞEHİTLİK PAYESİ VERİLMELİDİR
  DSÖ TARAFINDAN PANDEMİ OLARAK KABUL EDİLEN COVİD-19 VİRUSUNA YAKALANAN İNSANLARIN TEDAVİ EDİLDİĞİ HASTANELERDE ÇALIŞAN DOKTOR, HEMŞİRE-HASTA BAKICI VE İLGİLİ DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARI SÜREKLİ BULAŞ TEHDİT VE TEHLİKESİ ALTINDA GÖREVLERİNİ SÜRDÜRDÜKLERİNDEN; COVİD-19 VİRUSUNA KAPILARAK HAYATLARINI KAYBETMELERİ HALİNDE, BU SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İLLİYET ... »

  E-Posta Listesi
  E-Posta Listemize emailinizi kayıt ederek yeniliklerden ve uygulamalardan haberdar olabilirsiniz.

     Forum > İş Sağlığı ve Güvenliği > İşyerlerinde İş Güvenliğine Aykırı Ve Noksan Hususlar

  Fazlı Güçlü  
  Yeni Üye
  02.01.2011 - 12:31  
  İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınacak tedbirler ve yapılacak hususlar nelerdir?


  Acaba işyerimizde bizim takip edeceğimiz iş güvenliği ile ilgili genel hususlar nelerdir? Bu konuda açıklayıcı bilgi verirseniz sevinirim.  İlknur Semercioğlu  
  Rehber
  28.12.2012 - 07:07  
  işyerlerinde iş güvenliği genel kuralları ve yapılacak hususlar


  İşyerinde üretim şartları ve iş ekipmanları ile kapasite ve çalışanlar sürekli olarak değişebildiğinden, aşağıda yazılı hususlar genel anlamda geçerlidir. İşkollarına, sektörlere yönelik değişik hususlar tespit edilebilir. Bu bağlamda resmi görevlilerin işletme körlüğü içinde görünemeyen değişik hususları noksan olarak tespit etmeleri normal ve mümkündür. Bunu önlemek için işyerinde genel kontrolleri periyodik olarak önce kendiniz yapmalısınız. Elbette işyeri yetkilileri ve çalışanlar iş mevzuatı ve uygulamasını tam olarak bilmedikleri için bazı hususlarda noksanlıkları olabileceğini kabul etmelidirler.

  İşyerlerinde iş güvenliği yönünden alınması gerekli genel önlemleri;
  1-Çalışanlarla ilgili alınacak genel önlemler,
  2-İşyeri bölümlerinde alınacak genel önlemler,
  3-İş ekipmanlarında alınacak genel önlemler,
  olarak kabaca 3 kategoride düşünebiliriz.

  1- ÇALIŞANLARLA İLGİLİ OLARAK ALINACAK GENEL ÖNLEMLER,

  A) İŞÇİLERİN ÖZLÜK DOSYALARININ HAZIRLANMASI
  İşçi özlük dosyalarında genel olarak bulunacak belgeler şunlardır.
  01- İş başvuru formu
  02- Personel görüşme formu
  03- İş sözleşmesi
  04- Vukuatlı nüfus cüzdanı fotokopisi
  05- İkametgâh belgesi
  06- Diploma sureti
  07- Askerlik durum belgesi
  08- Sürücü belgesi
  09- Operatörlük belgesi ( kazancı ve iş makineleri ehliyetleri/sertifikaları)
  10- SSK kartı fotokopisi
  11- Adli sicil kaydı
  12- Kan grubu belgesi
  13- İşe giriş sağlık raporu
  14- Odiyogram
  15- Ağır ve tehlikeli işlere uygun sağlık raporu
  16- Evlilik cüzdanı
  17- Fotoğraf
  18- İşyeri tarafından verilen işbaşı/oryantasyon ve iş güvenliği eğitim belgeleri
  19- Çalışma süresince düzenlenen ücret hesap pusulası, yıllık izin, uyarı/ceza v.b. belgeleri.
  20- Vizite kâğıtları/işten ayrılma veya çıkarılma belgesi/kıdem-ihbar hakkı/ibraname.

  B) SAĞLIK RAPORLARININ ALINMASI.

  1-Çalışanlara sağlık raporları alınacaktır.
  a- İşe giriş sağlık raporu alınacak.
  b- Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için formatı ağır ve tehlikeli işler yönetmeliğinde (veya işyeri sağlık birimleri ve işyeri hekimleri görevleri ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik) var olan örneğe uygun olarak sağlık raporu alınacak.
  c-İşçiler periyodik olarak yılda bir defa sağlık muayenesine tabi tutularak, sonuçları raporlarına işlenecek.
  d-Mutfak veya yemekhanede görevli işçilerin periyodik olarak 3 ayda bir portör muayeneleri yapılacak.
  e-Kurşun izabe ve hurdaları işi ile çalışan işçilerin her 3 ayda bir detaylı kan tetkikleri yapılacak, cıva ile çalışanların 3 ayda bir, arsenik ile çalışanların 6 ayda bir detaylı kan tetkikleri yapılacak, diğer kimyasallarla ilgili olarak en az yılda bir ve hekim tavsiyesi ile belirli aralıklarla laboratuar tetkikleri yapılacaktır.
  f-Radyasyon alan işlerde çalışan işçilerin aldıkları radyasyon dozimetre ile ölçülerek, bu ölçümler ayda bir defa değerlendirilecek, alınan dozun, izin verilen doz üzerinde olduğunun belirlenmesi halinde işçi bir süre işten uzaklaştırılacak ve yıllık total doz korunacaktır.
  2-Tozlu (maden, tarım, tekstil, boya v.b.), kaynak gazlı-dumanlı, kimyasal madde ortamlı işyerlerinde çalışan işçilerin sağlık muayeneleri ile birlikte periyodik olarak 6 ayda bir akciğer radyografileri çektirilecektir.
  3-Gürültülü ortamlarda çalışan işçilerin sağlık muayeneleri ile birlikte kulak duyma oranları ölçtürülerek belgelendirilecektir.

  C) KİŞİSEL KORUYUCULARIN ZİMMET BELGESİ İLE VERİLMESİ.
  İşyerinde çalışan işçilere (Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik: Madde 8) hükmüne uygun olarak kişisel koruyucu donanımlar verilecektir.
  İşveren yönetmelikte Ek III’de belirtilen işlerde çalışanlar kapsamında, Ek-II’de belirtilen kişisel koruyucu donanımlardan işçilerin sağlık ve güvenlikleri için gerekli olanları, Ek-I’de örneği verilen tabloya göre değerlendirecek ve işçilere zimmetle verecektir.
  İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi alacaktır.
  İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.
  İşçiler kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirecektir.

  D) İŞ EKİPMANLARI KULLANMA YETKİ VE OPERATÖR BELGELERİ
  a- İşyerlerinde sıcak su ve buhar kazanlarını kullanma yetki belgesi olacak.
  b- İşyerlerinde forklift, loder, greyder ve benzeri iş makinelerini kullanan kişilerin operatör belgesi bulunacak. İşyerinde kule vinç, mobil vinç, köprü vinç ve diğer vinçler, el liftleri gibi özel risk taşıyan iş ekipmanlarını ehil işçiler kullanacak, bu ekipmanların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarını da içeren yeterli eğitim verilerek belgelendirilecektir. Eğitim notları işçilerin şahsi dosyalarında muhafaza edilecektir.

  E) EĞİTİM BELGELERİ
  İşyerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için, işveren (Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ) hükümlerine uygun olarak çalışanlara 11.maddede yer alan konularda eğitim vermekle yükümlüdür. Bu yönetmeliğin 15. maddesinde eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar belirtilmiştir, bu madde kapsamında eğitim çeşidine göre işyeri hekimi veya işyerinde iş güvenliği ile görevli bir mühendis bu eğitimleri verebilir ve 17. maddeye göre de bu eğitim belgelendirilir.
  Bu durumda bünyesinde eğitim verecek elemanlardan birini bulunduran firmaların, eğitimi piyasadaki özel firmalardan alması gerekmez.
  İşveren, her işçinin çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlamak zorundadır. Bu eğitim özellikle;
  1) İşe başlanmadan önce,
  2) Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,
  3) İş ekipmanlarının değişmesi halinde,
  4) Yeni teknoloji uygulanması halinde,
  yapılır.
  Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.

  F) ÇALIŞMA TALİMATLARI VE İŞÇİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ
  İşçilere kullandıkları iş ekipmanı ve kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve yazılı talimat verilecektir.
  Bu talimat üretici tarafından ekipmanla verilen kullanım kılavuzu dikkate alınarak, üretim aşamalarını da belirleyerek hazırlanacaktır.
  Bu bilgiler ve yazılı talimatlar en az;
  1)İş ekipmanı kullanım ve üretim koşulları,
  2)İş ekipmanında görülecek anormal durumlarda müdahale koşulları,
  3)İş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçları içerecektir.
  İşçiler kendileri kullanmasalar bile çalışma alanında veya işyerinde bulunan iş ekipmanlarının kendilerini etkileyebilecek tehlikelerden ve iş ekipmanı üzerinde yapılacak değişikliklerden haberdar edilecektir.
  Bu bilgiler; gerek çalışma, gerekse müdahale talimatları yazılı olarak ve ilgili işçilerin anlayabileceği şekilde hazırlanacaktır.

  G) AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN MESLEKİ EĞİTİMİ
  01.01.2009 tarihinden itibaren ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin mesleki eğitim alma zorunluluğu getirilmiştir. İş Kanunu’nda değişiklik yapan 5763 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde; “4857 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "çocuklar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler" ibaresi eklenmiştir.” hükmü bulunmaktadır.

  Yani İş Kanunu’nun 85. maddesi; “Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili meslek eğitimi almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.” haline getirilmiştir.
  Bu eğitimler İş Kurumu tarafından düzenleneceği gibi Milli Eğitim Bakanlığı veya il müdürlüklerinden yetki almış olan kurum ve kuruluşlar tarafından verilebilmektedir.

  İŞYERLERİNDE VE İŞ EKİPMANLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER.

  MEVZUATA GÖRE İŞYERLERİNDE VE İŞ EKİPMANLARINDA ALINMASI
  GEREKLİ İŞ GÜVENLİĞİ GENEL ÖNLEMLERİ

  1-İşyerinin yerleşimine ait önlemler;
  a-İşyerinin kurulduğu bina ve bölümleri ile sosyal tesislerinin aydınlatma, havalandırma, ısıtma, tavan yüksekliği, zemin nitelikleri koşullarının uygunluğu,
  b-Makine ve cihazlar ile tesisatın yerleşme durumu, iş akışının sağlanması.
  2-İşçilerin barınma yerlerinde veya sosyal tesislerde sağlanması gereken hususlar.
  (İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik)
  3-Kimyasallar(kurşun-cıva-arsenik-fosfor-kadmiyum-manganez-krom-berilyum-karbon sülfür-benzen-azot vb.) ile yapılan çalışmalarda oluşabilecek meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemler.
  4-İşyeri ortamındaki toz ile fizik ve mekanik nedenlerle oluşacak gürültü, vibrasyon, ışınlarla ortaya çıkabilecek meslek hastalıkları önlemleri.
  5-Kullanılan hammadde nedeniyle oluşabilecek meslek hastalıklarına (şarbon, bisinos, tetanos vb.) karşı alınacak önlemler.
  (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik)
  (Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik)
  (Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik)
  6-İşyerlerinde sürekli olarak 50’den fazla işçi çalıştırılması durumunda istihdam edilecek işyeri hekimi, hekimin çalışma koşulları ve muayene odası düzenlenmesi.
  7-Sanayiden sayılan işlerde 50’den fazla işçi çalıştıran işyerleri tehlike sınıfına uygun sertifikaya haiz iş güvenliği uzmanı istihdamı.
  8-İşyerinde bulundurulması zorunlu olan ilk yardım dolabı ve malzemeleri.
  9-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmaları.
  10-Gebe veya emziren kadınların çalışma koşulları.
  (Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik)
  (İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)
  (İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik)
  11-İşyerlerinde meydana gelebilecek yangına karşı alınması gereken önlemler.
  12-İşkollarına göre işyerinde bulunan değişik nitelikteki makine ve tezgâhlarda alınması gereken iş güvenliği önlemleri.
  13-Buhar-kızgın su-sıcak su-kızgın yağ kazanlarında alınacak iş güvenliği önlemleri.
  14-Basınçlı kaplar, kompresörler, fırın ve ocaklarda alınacak iş güvenliği önlemleri.
  15-Kaldırma araçlarında alınacak iş güvenliği önlemleri.
  (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği)
  16-Elektrik tesisatı ile koruma topraklamaları ile ilgili önlemler.
  17-Tesisat ile tertibatta alınacak iş güvenliği önlemleri.
  18-Malzemenin taşınma, istifleme ve depolanmasında alınacak iş güvenliği önlemleri.
  19-Bakım onarım işlerinde alınacak iş güvenliği önlemleri.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü)
  20-Kişisel korunma araçlarının varlığı ve kullanılması.
  (Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği)
  (Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkına Yönetmelik)
  21-Kazı-yapı işleri, yapı imalinde betonarme kalıbı yapımında ve sökülmesinde, sıva işlerinde ve iskelelerde alınacak güvenlik önlemleri.
  (Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği)
  22-Sanayide eleman istihdamı.
  (İş Kanunu ve Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği)
  23-Çalışanların işe girişte ve devamında iş güvenliği, mesleki eğitimi.
  (İş Kanunu ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)
   
   
   
   
       
   
  Ana Sayfa
  Forum
  Basından Köşe Yazıları
  Basından Güncel Haberler
  Konuk Yazar Makaleleri
  Duyurular
  Amaç ve Kapsam
  Biz
  Yasalar
  Tüzükler
  Yönetmelikler
  İLO Sözleşmeleri
  Tebliğler
  Yargıtay Kararları
  Bilirkişi Rapor Örnekleri
  Belge ve Form Örnekleri
  İşGüvenliği Çeklist Örnekleri
  Aylara göre iş kazaları listesi
  Şiirler
  Çalışma Hayatı Fotoğrafları
  İş Ekipmanları Foto Galeri
  Linkler
  İletişim
  Site Haritası
  www.igmrehberi.com Tüm Hakları Saklıdır © 2007